AKTUALNOŚCI

 2011/05/05
Kolejny kwartał w liczbach

Projekt Einstein-każdy ma w sobie ukryty potencjał to duże przedsięwzięcie. Mimo tego, że...
» więcej

 2010/12/06
Półmetek Einsteina

Lubań, 26/11/2010 rok

Półmetek Einsteina

Minął rok od dnia kiedy...
» więcej

 2010/10/22
Godzina dydaktyczna w Einsteinie
W związku z mylną interpretacją, przypominamy, że godzina zajęć pozalekcyjnych w projekcie "Einstein-każdy ma w...
» więcej

O Projekcie
CELE PROJEKTU
  • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży powiatu lubańskiego oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; ukierunkowanych na rozwój kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informatycznej, nauk matematyczno-przyrodniczych. Wspieranie kompetencji kluczowych w tym przedsiębiorczości.
  • Organizacja doradztwa oraz opieki psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze szkół w powiecie lubańskim.
  • Rozbudzanie zainteresowań historią regionu Dolnego Śląska z wykorzystaniem walorów przyrodniczych środowiska naturalnego.
DLA KOGO JEST NASZ PROJEKT?
Na obszarze powiatu lubańskiego funkcjonuje osiem organów samorządu terytorialnego, które prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Łącznie w 32 placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, uczy się 6464 uczniów.

Każdy z uczniów szkół powiatu lubańskiego będzie mógł wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które będą przygotowane w jego szkole, miejscowości, gminie. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele w pełni przygotowani do realizacji projektu.

PLANOWANE EFEKTY
  • Uczeń nabędzie większej pewności siebie i wiary we własne siły. Uzyska wymierny przyrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznej, języków obcych, zagadnień przedsiębiorczości i nauk matematyczno- przyrodniczych.
  • Uczeń rozwinie w większym stopniu swoje zainteresowania i zdolności. Będzie bardziej kreatywny i przedsiębiorczy.
  • Podniesie się jakość kształcenia szkół w powiecie lubańskim. Uczniowie będą osiągali lepsze wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych. Zmniejszy się różnica między uczniami naszego powiatu, a uczniami z większych aglomeracji miejskich.
  • Wzbogacona na stałe zostanie baza dydaktyczna i sprzętowa szkół i placówek edukacyjnych.
PARTNERZY PROJEKTU
Partnerami projektu są: Powiat Lubański – Lider projektu oraz 7 gmin powiatu Lubańskiego: Gmina Miejska Lubań, Gmina Wiejska Lubań, Gmina Olszyna, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka, Gmina Leśna, Gmina Świeradów-Zdrój. Realizację projektu wspiera Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubaniu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Wnioskodawcą jest powiat lubański, a jego realizatorem Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

PCE jako jednostka zarządzająca czuwa nad prawidłową realizacją zadań zawartych w projekcie oraz prowadzi bieżącą kontrolę finansowania projektu, a także promocję, monitoring i ewaluację działań projektowych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1.2


Strona Główna - Aktualności - Terminarz - Galeria - Kontakt - Forum - Pliki do pobrania - Dla Pracowników
wykonanie: interium.com.pl - strony www, sklepy internetowe