AKTUALNOŚCI

 2011/05/05
Kolejny kwartał w liczbach

Projekt Einstein-każdy ma w sobie ukryty potencjał to duże przedsięwzięcie. Mimo tego, że...
» więcej

 2010/12/06
Półmetek Einsteina

Lubań, 26/11/2010 rok

Półmetek Einsteina

Minął rok od dnia kiedy...
» więcej

 2010/10/22
Godzina dydaktyczna w Einsteinie
W związku z mylną interpretacją, przypominamy, że godzina zajęć pozalekcyjnych w projekcie "Einstein-każdy ma w...
» więcej

Pliki do pobrania

Informacje ogólne dotyczące projektu

Wytyczne projektu

Wytyczne projektu - prezentacja

"Wspólnie dla młodych mieszkańców powiatu" - realizacja unijnych projektów edukacyjnych

Szkolne programy rozwojowe – wskazówki UMWD

Kompetencje kluczowe

Cele projektu EINSTEIN

Dane kontaktowe pracowników biura projektu EINSTEIN

Dla nauczycieli

Rachunek dla nauczyciela

Instrukcja - dziennik zajęć

Dziennik zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych

Wzór rachunku (załącznik do dziennika zajęć)

Dla partnerów

Zasady rekrutacji uczestników zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych

Harmonogram rzeczowy - wzór

Protokół przekazania PEFSa (ważne)

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL

ZESTAWIENIE ZMIAN do WNIOSKU nr POK.09.01.02-497/08

PEFS - formularz

PEFS - instrukcja wypełniania

Generator wniosków płatniczych

Generator wniosków aplikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - nauczyciele

Program zajęć pozalekcyjnych

SIWZ - nauczyciele

Umowa - zlecenie dla nauczyciela

ABC dla gmin - wzory

Wzór wniosku o przekazanie dotacji rozwojowej (gmina)

Załącznik "B" do wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej (szkoła)

Załącznik do szkolnego programu rozwojowego (szkoła)

wskazówki do przygotowania szkolnego programu rozwojowego

Plik excel zbiorczy (gmina)

Plik excel zadania (szkoła)

Rejestr uczestnikow

Załącznik nr 2

Wzór sprawozdania końcowego

Dla Liderów Powiatu Lubańskiego

Miesięczna karta czasu pracy dla liderów szkół powiatu Lubańskiego

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Załącznik nr 2 dla szkolnych liderów

Karta wycieczki w ramach spr ważne

Monitoring realizacji zajęć - harmonogram

Promocja

Firmówka

Firmówka cz-b

Firmówka jednostronna

Firmówka pozioma

Firmówka pozioma cz-b

Nadruk na tort

Naklejka 3x7

Notes

Plakat

Tablica A4 A3

Tablica A4

Ulotka

Logotypy

Biuletyn nr 1 (kliknąć prawym i wybrać "Zapisz element docelowy..." aby pobrać na dysk

Biuletyn nr 2 (kliknąć prawym i wybrać "Zapisz element docelowy..." aby pobrać na dysk

Folder

Biuletyn nr 3 (kliknąć prawym i wybrać "Zapisz element docelowy..." aby pobrać na dysk

Biuletyn nr 4 (kliknąć prawym i wybrać "Zapisz element docelowy..." aby pobrać na dysk

Publikacja podsumowująca (kliknąć prawym i wybrać "Zapisz element docelowy..." aby pobrać na dysk nowe

Monitoring i ewaluacja

Kwestionariusz ankiety ewaluacujnej dla klas 1-3 szk. podstawowej
(załącznik do dziennika zajęć)

Kwestionariusz ankiety ewaluacujnej dla klas 4-6 szk. podstawowej,
gimnazjów i szk. ponadginazjalnych (załącznik do dziennika zajęć)

Sprawozdanie miesięczne dla gminnych konsultantów

Sprawozdanie miesięczne dla nauczycieli

Sprawozdanie miesięczne dla szkolnych liderów

Harmonogram monitoringu w projekcie

Plan ewaluacji projektu

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli

Sumujący raport z przeprowadzonej ewaluacji dla nauczycieli

Sumujący raport z przeprowadzonej ewaluacji dla rodziców

Harmonogram ewaluacji

Miesięczne sprawozdanie - PPWS

Rachunek dla nauczyciela - PPWS

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców

Raport sumujący z przeprowadzonej ewaluacji dla uczniów klas 1-3

Raport sumujący z przeprowadzonej ewaluacji dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Raport sumujący z przeprowadzonej ewaluacji dla nauczycieli

Raport sumujący z przeprowadzonej ewaluacji dla rodziców

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej nowe

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców nowe

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli nowe

Sumujący raport ankiety ewaluacyjnej nowe

Sumujący raport szkolnego lidera/konsultanta z przeprowadonej ewaluacji formy (klasy 1-3 szkoły podstawowej) zmiana 01.07.2011

Sumujący raport szkolnego lidera/konsultanta z przeprowadzonej ewaluacji formy (dla rodziców) zmiana 01.07.2011

Sumujący raport szkolnego lidera/konsultanta z przeprowadzonej ewaluacji formy (dla nauczycieli) zmiana 01.07.2011

Sumujący raport szkolnego lidera/konsultanta z przeprowadzonej ewaluacji formy (uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgminazjalnych) zmiana 01.07.2011

Finansowe

Rachunek dla nauczyciela

Proponowane stawki dla osób obsługujących gminne podprojekty

Arkusz pomocniczy - szacowanie kosztów

Dodatkowe dokumenty

Harmonogram form wsparcia - czerwiec, lipec, sierpień

Instrukcja do wypełniania certyfikatów


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1.2


Strona Główna - Aktualności - Terminarz - Galeria - Kontakt - Forum - Pliki do pobrania - Dla Pracowników
wykonanie: interium.com.pl - strony www, sklepy internetowe